Somos un centro situado ao sur da provincia de Lugo que traballamos cada día para dar unha mellor resposta ás necesidades que presentan as persoas usuarias da comarca así coma as súas familias.

Facémolo atendendo á individualidade e tendo en conta as capacidades de cada persoa, sen descoidar os gustos e as preferencias de cada quen. Sérvenos como guía a premisa de que o máis importante non son os anos de vida senón a vida dos anos vividos